Naweek Nadink 53: Wat in skool het jou die meeste geleer?

Ek kuier toe die naweek met ‘n pel van my wat onlangs, na 15 jaar hier in Ingils-land, besluit het om sy kinders vir die tweede helfte van hulle skoolloopbaan in top SA/Paarlskole te sit. (ek hoop jy is besig om te lees FC!).

Ek vra toe vir hom oor sy/hulle ervaring tot dusvêr, en sy eerste woorde was dat dit “full- on/flat-out” was vanaf dag een.

Hy sê toe ook, onder andere, dat atletiek oefening om 06h00 plaasvind… en hieroor gaan my naweek nadink vandag.

Die meeste van ons is bewus (of dalk nie) dat die skool sisteem, tans en histories, baie tekortkominge het en dat die meeste leerlinge op die agtervoet geplaas word.

Kom ek verduidelik

 1. Ons weet nie hoe die werksplek oor 10 jaar gaan lyk nie.

2. Gelukkig weet ons dat sukses in die 21ste eeu bepaal gaan word deur o.a. of jy –

  • jou sterkpunte ken en gebruik
  • die vermoë het om deur te druk (grit)
  • effektief saam kan werk in internasionale projekspanne (EQ = Emotional Intelligence) het. EQ is ook dan die belangrikste faktor vir sukses en die moeilikste om tans te meet met toetse ens.
  • kreatief probleme kan oplos (Rightbrain Thinking).

3. Skole maak van kurrikulums en historiese kennis gebruik as leermetodes en hierdie historiese kennis word op die kind af forseer.

4. Dis ‘n feit dat die beste skole ter wêreld (gelukkig is daar reeds ‘n paar), kinders effektief leer met die gebruik van “personalised” kursusse. Hulle identifiseer die kind se sterkpunte en gebruik dit as wegspringplek. Dis nie ‘n “one size fits all” nie.

5. Verder maak hierdie skole seker dat hulle altyd begin met ‘n goeie vraag en samewerking bevorder deur die kind te leer om probleme in span-en-projek formaat op te los. Geen inligting of kennis word op die kind af forseer nie.

Die belangrikste vraag is dus: Wat help met die ontwikkeling van “Grit”, “EQ” en “Rightbrain Thinking”?

Hier is vinnig ‘n paar voorbeelde wat ongelukkig nie deur die meeste skole as ‘n primêre leerskool beskou word nie –

1. Atletiek: Ontwikkel selfdissipline en deursettingsvermoë (Grit).

2. Spansport soos rugby, netbal, hokkie: Ontwikkel saamwerk/saamspeel/saam beplan vermoëns (Grit & EQ). Leer om te verstaan dat ‘n span so sterk is soos sy swakste skakel. Ontwikkel probleemoplossing deur taktiek en strategie te verander. Leer jou dat jy nooit belangriker as die span is nie.

3. Drama: Ontwikkel kreatiwiteit. Vermoë om mense te lees en te improviseer (EQ & Rightbrain Thinking).

4. Musiek: Ontwikkel regter en linkerbrein vir effektiewe probleem oplossing. Ek dink elke besigheidskursus moet die speel van ‘n instrument insluit. (Rightbrain Thinking).

5. Kuns: Ontwikkel regterbrein vir kreatiewe probleem oplossing.

Wat probeer ek sê

1. Dit was nie wat in die klaskamer gebeur het wat my as mens ontwikkel het nie, maar wel alles wat buite die klaskamer gebeur het.

2. Gebruik die leerling se sterkpunte en “buitemuurse aktiwiteite” as wegspringplek en leer instrumente.

Lekker week en onthou… Aanhouer Wen!

NB! Indien jy verlede week se onderhoud met Pieter Kruger van Cognacity gemis het, gaan luister gerus nou: Kliek hier

Wil jy jouself of jou besigheid verbeter?

Dalk droom jy van jou eie besigheid?

Begin dan hier met my besigheidshulpbron eBoek 52 propvol praktiese en eksklusiewe besigheids-en lewenswenke!
Laai af
close-link